Διεύθυνση: Σταματοπούλου 6
546 42 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 - 2310 - 857 505 (οικία)
+30 - 2310 - 861 301 (εργαστήριο)

Email:
gpol@lycos.com
info@georgepolitis.gr